Trang chính » tin tức

tin tức

Họp hội tổng hội điện lạnh Việt Nam

Khách hàng nói gì về điện lạnh hà nội

THÔNG BÁO Cuộc họp ban quản trị Tổng Hội ngày 29/9/2016 diễn ra tại số 23 Nguyễn Khánh Toàn – Hà Nội. Vậy là Tổng Hội đã trên con đường phát triển được gần 3 năm và trải qua cũng nhiều thăng trầm. Để chuẩn bị cho Gala 30/10/2016 diễn ...

Read More »
Gọi ngayffffffffffffffffffff