Họp hội tổng hội điện lạnh Việt Nam

THÔNG BÁO

Cuộc họp ban quản trị Tổng Hội ngày 29/9/2016 diễn ra tại số 23 Nguyễn Khánh Toàn – Hà Nội. Vậy là Tổng Hội đã trên con đường phát triển được gần 3 năm và trải qua cũng nhiều thăng trầm.

Để chuẩn bị cho Gala 30/10/2016 diễn ra được thành công, ban quản trị đã họp và thống nhất về công tác tổ chức và bộ máy nhân sự mới cho năm 2016 – 2017. Theo như quy định của Tổng Hội là mỗi năm ta đều bầu lại nhiệm vụ của ban quản trị.

Địa chỉ bảo hành Điều hòa Daikin
Địa chỉ bảo hành Điều hòa Daikin

Ban quản trị mới:

1. Chủ Tich: Bác Nguyễn Mạnh Tuấn – Thanh Hóa.

Bác Chủ Tịch Hội mới có nhiệm vụ cao nhất, quyết định toàn quyền cho sự phát triển của Tổng Hội.

2. Phó chủ tịch: Bác Đỗ Đức Toàn – Hưng Yên.

Bác Phó Chủ Tịch có nhiệm vụ theo dõi sự hoạt động và cố vấn cho sự phát triển của Tổng Hội.

3. Phó Chủ Tịch: Trung Huyền – Bắc Giang.

Anh Phó Chủ Tịch có nhiệm vụ kiểm soát tài chính và lên chương trình các hoạt động của Tổng Hội năm 2016 – 2017.

Các ban quản trị chi hội khác như: Điện Lạnh Hoàng Tùng , Chiến Nguyễn Hạnh Tiệp Điện Máy Hoàng Nam Điện Lạnh

Lạng Sơn Điện Lạnh Quang Levan Điện Lạnh Bách Khoa Điện Lạnh Thái Quốc Vu Anh Tuân Vu Lực Phạm Lực Hoàng Thiên Giang Hoa Thành Trỗi

Nhiệm vụ trọng trách của ban quản trị mới có hiệu lực sau Gala 30/10/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *